FC Emmen - Feyenoord Rotterdam

3-3
3-2
3-2 x
2-2
1-2
0-2
0-1